Source : 'Allegory of Autumn' ~ Francesco del Cossa

 

< BACK . . . . . . . . . . . . . .INDEX . . . . . . . . . . . . . . NEXT >